Loader

Planning

Afdeling planning; constant schakelen.

Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productieorders op basis van "harde"orders of de te verwachte verkoop.

Norbert; efficiënt en procesmatig plannen.

Waarom hebben jullie destijds voor Lentink gekozen?

 De nichemarkt waarin Lentink zich bevindt, en het specialisme wat hierbij komt kijken, had erg snel mijn interesse gewekt. De verschillende bewerkingen die elk product doorloopt, en de vele diverse afdelingen binnen 1 bedrijf hebben voor mij de doorslag gegeven om hier te willen werken.

 Vooral de diversiteit in productiemethodes spreken mij enorm aan. Er zijn product groepen binnen Lentink die wel over 8 verschillende afdelingen lopen om diverse bewerkingen te ondergaan. Het productieproces moet zeer goed op elkaar afgestemd zijn anders heeft dit negatieve gevolgen t.a.v. het efficiënt kunnen produceren. Vanaf coil produceren i.c.m. een volg-snij-buig-gereedschap tot aan een eind product is zeer indrukwekkend om te zien.

Wat houden jullie dagelijkse werkzaamheden nog meer in bij Lentink?

Het is mijn taak om te zorgen dat de juiste producten op tijd klaar staan voor leveringen richting de klant. De verantwoordelijkheid om de afdelingen montage, plaatassemblage en lakkerij op tijd te voorzien van juiste planningen ligt bij mij. Wanneer klanten orders wijzigen, wordt er van mij verwacht de planningen hier logisch op aan te passen en weer vervolgens weer aan te laten sluiten.

De planning ( voor 106 werknemers ) zo voor elkaar hebben dat we efficiënt produceren en aan de levertijd van de klant kunnen voldoen. Het dagelijks monitoren van de voortgang van onze productieorders en het bewaken van onze capaciteitsplanning zijn zéér uitdagend. Elke dag ontstaan er wel ergens ongeplande productie problemen waardoor ik de planning moet herzien (en of capaciteitsplanning) om stagnatie in de uiteindelijke leveringen te voorkomen.

Hoe bevalt jouw werk? Vind je techniek leuk?

Ik heb het enorm naar mijn zin, elke week brengt zich weer nieuwe uitdagingen met zich mee. De momenten wanneer er bijvoorbeeld spoed orders tussendoor komen, en er ad-hoc gereageerd en geschakeld moet worden tussen alle betreffende afdelingen, zijn achteraf de leukste en leerzaamste uitdagingen voor mij.

Het werk bevalt zeer goed. Geen één dag is hetzelfde. Continue zijn er factoren die veranderen waardoor je geregeld bepaalde besluiten moet nemen om de productie zo optimaal mogelijk door te kunnen laten gaan. Het uitdagende vanuit mijn functie is dat je een zeer belangrijke rol heb binnen Lentink omdat je sturing geeft aan het gehele productieproces van Lentink. Ik zie mij als de stuurman van een modern vrachtschip op zee.

“There’s never a dull moment”.

Hoe is de collegialiteit onder elkaar? De sfeer?

De onderlinge sfeer is ronduit top! Zelden zo iets meegemaakt. Door de korte lijntjes en de zogenaamde “platte organisatie” gaat iedereen heerlijk informeel met elkaar om, en staan ook veel collega’s voor elkaar klaar wanneer hulp nodig is. Ongeacht de afdeling waar ze werkzaam zijn.

In de afgelopenjaren heb ik veel van mijn collega`s geleerd. Collega`s willen graag hun specifieke kennis met je delen. Voor mijn functie als planner is het belangrijk om te weten wat een machine allemaal kan en hoe de aan en afvoer van de materialen geregeld wordt en is. Dat collega`s je ook graag persoonlijk informeren geeft ook weer hoe zij jou ervaren als persoon.

Hebben jullie nog persoonlijke interesses en hobby’s buiten het werk?

Norbert: Naast mijn werk ben ik regelmatig op de racefiets of mountainbike te vinden. Door het sporten blijf ik lichamelijk en geestelijk superfit en kan mezelf daardoor met 100% inzetten gedurende de gehele dag.

Nog een anekdote c.q. leuke ervaring binnen Lentink die je met ons zou willen delen?

Helaas geen anekdote, maar wel een veel aan leuke ervaringen bij Lentink. Het bedrijfsfeest vanwege het 60 jaar bestaan, was voor mij wel echt een hoogtepunt. Dat was voor mij een bevestiging van de gemoedelijke sfeer die er heerst binnen de organisatie. Iedereen had de grootste schik, en niemand werd buiten gesloten.

Verder nog een opmerking?

Lentink moet zich vasthouden aan de weg die wij vanaf begin 2015 met z`n allen zijn ingeslagen. Gezien de verbeter slagen die wij bij Lentink continu aan het maken zijn wordt niet iedere verandering en verbetering meteen positief ontvangen, maar uiteindelijk ziet een ieder wel in, dat het voor de continuering van de onderneming en de daar aan gekoppelde winstgevendheid van Lentink, van groot belang is.

maar uiteindelijk ziet een ieder wel in

Dat jullie het bedrijf nog steeds zien verbeteren en groeien is dan eigenlijk al beantwoord toch?

Ja absoluut! In de korte tijd dat ik hier werk, heb ik verschillende keren gezien dat er wordt geïnvesteerd in ons machine park, verschillende hulpmiddelen voor onze medewerkers en diverse procesverbeteringen. Lentink blijft als onderneming door groeien, zowel in professionaliteit als ook kwaliteit.

Zeker weten, niet alleen de omzet groeit ieder jaar tot nu toe maar ook zeker onze organisatie. Met het invoeren van Shopfloor control is er een 1e stap gezet naar het uiteindelijke doel, het papierloos, dus digitaal aansturen van ons productie proces. Het papierloos werken bespaart heel veel printwerk en heel veel papier verbruik. Wij volgen onze groene doelstellingen, een beter milieu begint bij ons zelf, dus ook bij Lentink. Ook aan de kant van proces optimalisatie worden er veel verbetervoorstellen doorgevoerd zodat we nog veel efficiënter kunnen produceren. Dus minder energie en materiaal verlies. Mede door het in de laatste maanden verkrijgen van grote opdrachten worden optimalisatieslagen voor ons op kortere tijd bereikbaar waardoor investeringen ten gunste van het milieu kunnen worden gefinancierd door Lentink.

Heb je nog iets persoonlijks mede te delen?

Ik zie enorm veel potentie in Lentink, en in mijn functie als planner. Ik ben dan ook erg blij dat ik deel mag uitmaken van de groei en ontwikkelingen binnen deze organisatie.

Lentink is een onderneming die inmiddels ruim 60 jaar bestaat, pro actief meedenken en meewerken wordt erg gewaardeerd. Uiteindelijk moet je het met elkaar realiseren. Dat mijn input aan een gezonde onderneming daar ook aan bijdraagt is voor mij persoonlijk zeer bevredigend.

Hoe zou jij mensen buiten Lentink willen aanbevelen om te kiezen voor techniek?

De hedendaagse maatschappij is continue aan het door ontwikkelen op technisch gebied. Robots, machines, je kunt er niet om heen of het zelfs negeren. Als je met de tijd mee wilt gaan, moet je deze opwaartse flow omarmen. Lentink is als vooruitstrevend bedrijf, een perfect voorbeeld van het mee gaan met de tijd.

Het uitdagende van techniek is dat het niet stil staat, ontwikkelingen van machines en gereedschappen gaat zo snel dat het soms niet bij te houden is. Tevens is de combinatie van ICT en techniek, een steeds uitdagender onderwerp aan het worden. Wij hebben onze uitdaging gevonden in de wereld van techniek die ons iedere dag een positieve uitdaging brengt.

Wij hebben onze uitdaging gevonden in de wereld van techniek